Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Kaspersky for Exchange Server


Kaspersky for Exchange Server, anti-virusna zaštita od virusa, crva i spamova, pri primanju i slanju mail-ova.
Prednosti:
 • Vrši izolaciju zaraženih i sumnjivih programa
 • Odgovarajuć sistem adminisracije
 • Sadrži sistem za izveštavanje o statusu komponenti
 • Vrši automatsko ažuriranje baze podataka
Kaspersky for Exchange Server, anti-virusna zaštita od virusa, crva i spamova, pri primanju i slanju mail-ova.

Proizvod uključuje aplikaciju koja štiti sve popularne mail servise, uključujući Microsoft Exchange, Lotus Notes/Domino, Sendmail, Qmail, Postfix i Exim.  

Anti-virus predstavlja pouzdanu zaštitu od virusa i potencijalnih spam programa, vrši filtriranje i skeniranje kako dolazne tako i odlazne e-pošte i svih dodataka uz poštu. Vrši sveobuhvatno skeniranje svih porika na Exchange Serveru, uključujući i javne fajlove, vrši izolaciju zaraženih poruka. 

Komponente:

 • Kaspersky Anti-Virus for Microsoft Exchange - je antivirus visokih preformansi koji je definisan da štiti elektronsku poštu korisnika od raznih virusnih kodova. Aplikacija vrši efikasno locirnje i otklanjanje virusa, stvaranjem pouzdane prepreke za mreže. 
 • Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server - obezbeđuje visoku zaštitu za promet korporativnih mail-ova. Aplikacija je integrisana kao dodatni modul u postojećem sistemu elektronskog poslovanja i omogućuje trenutno skeniranje od virusa.
 • Kaspersky Anti-Virus for Lotus/Domino - ja antivirus koji pruža zaštitu korisnicima koji koriste Lotus/Domino server, za promet mail-ova. Koristi se na velikim korportivnim mrežama.
 • Kaspersky Mail Gateway - je rešenje koje omogućava svestrani kompletan sistem elektronske pošte za zaštitu korisnika od virusa i neželjenih poruka e-pošte, na primer spamova. Može biti instaliran na posebnom serveru i ne zahteva inteligenciju u postojeći sistem elektronske pošte. Značajno povećava stepen zaštite protiv virusa.
 • Kaspersky Administration Kit - je dinamičan i fleksibilan alat za centralizovano upravljanje Kaspersky Lab aplikacijama na korporativne mreže. Izričito je dizajniran da zadovolji potrebe mreže, bilo koje veličine i kompleksnosti.
 • Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server 2003 - je rešenje koje štiti korisnike mail sistema od virusa i nepoželjne pošte (spam). Vrši skeniranje svih odlaznih i dolaznih e-poruka, skladištenje istih na serveru i raspoređivanje poruka u određenim zajedničkim folderima.
 • Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server 2007 - je rešenje koje štiti korisnike mail sistema od virusa i nepoželjne pošte (spam). Pošto je e-mail postao glavni kanal za distribuciju nepoželjnih poruka i programa, stoga je potrebna i dobra zaštita od istih. Ovaj antivirus omogućuje skeniranje dolaznih i odlaznih poruka i njihovo skladištenje na serveru.

Osobine:

 • O.S.: (Windows Server 2003, Windows Server 2008, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition with SP1)

Slični proizvodi: