Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Kaspersky Internet Gateway


Kaspersky Security for Internet Gateway omogućava siguran pristup internetu za sve zaposlene u organizaciji. Automtski uklanja sve smetnje i viruse koji ometaju rad računara.
Prednosti:
  • Pouzdana zaštita od virusa i ostalih napada sa interneta
  • Trenutno skeniranje internet prometa
  • Filtriranje internet saobraćaja
  • Izolacija zaraženih i sumnjivih programa
  • Automatsko ažuriranje baze podataka
Kaspersky Security for Internet Gateway omogućava siguran pristup internetu za sve zaposlene u organizaciji. Automtski uklanja sve smetnje i viruse koji ometaju rad računara.

Komponente:

  • Kaspersky Anti-Virus for Check Point FireWall-1 - Aplikacija skenira sve dolzne i odlazne informacije tražeći viruse. U skeniranje se uključuju web transporti, tela i prilozi e-pošte, arhivirani fajlovi. Program otkriva ne samo zaražene fajlove, nego i fajlove koji su sumnjivi, zaštićeni ili oštećeni. Može se odabrati standardni ili prošireni skup antivirusne baze podataka. To omogućava da program ne samo otkrije virus, vec upozori i na zaražene programe. Po potrebi, moguće je podesiti program da skenira samo određene delove i vrste failova. Maksimalno vreme skeniranja uz minimalne smetnje korisniku. Zaraženi fajl može biti izbrisan ili lečen u zavisnosti od potrebe korisnika, ali pre tretiranja zaraženog fajla, može se napraviti kopija istog, tačnije backup.

  • Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server - Pruža sveobuhvatno skeniranje podataka koji ulaze u lokalnu mrežu sa interneta preko HTTP i FTP protokola. Komponente ovog antivisusnog sistema su da: skenira i uklanja viruse u bilo kom formatu, vrši skeniranje na daljinu radi zaštite korisnika od mogućih hakerskih upada, može se podesiti kao zaštita na više povezanih računara ili servera.

  • Kaspersky Anti-Virus for Proxy Server  -  Pruža zaštitu svim HTTP i FTP protokolima koji prolaze kroz proksi server. Štiti korisnika dok radi na internetu i zaustavlja i briše sve crve i viruse u toku trenutne razmene poruka preko interneta.

  • Kaspersky Administration Kit  -  Ovo je dinamičan i fleksibilan alat za upravljanje Kaspersky Lab aplikacijom u mreži. Dizajniran je tako da zadovolji potrebe mreže, bilo koje veličine i kompleksnosti. Veoma je povoljan za laptop računare jer ima mogućnost daljinskog pristupa mreži.

Osobine:

  • O.S.: (Windows XP SP 2,Vista,Windows 7)

Slični proizvodi: