Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Specifične aplikacije


Bavimo se izradom softvera, računarskim konsaltingom, prodajom računarske opreme, projektovanjem i uvođenjem informacionih sistema i računarskih mreža. Primarni pravac firme je zadovoljenje potreba i usluga kupaca u smislu izrade odgovarajućih aplikativnih i drugih ITC rešenja i usluga najviših preformansi i kvaliteta, zasnovanih na vodećim svetskim tehnologijama i standardima.
Prednosti:
 • Prilagodljivost aplikacije po zahtevima korisnika
 • Visok nivo kvaliteta, pouzdanosti i sigurnosti
 • Vršimo obuku korisnika za rad nad aplikacijom
Bavimo se izradom softvera, računarskim konsaltingom, prodajom računarske opreme, projektovanjem i uvođenjem informacionih sistema i računarskih mreža. Primarni pravac firme je zadovoljenje potreba i usluga kupaca u smislu izrade odgovarajućih aplikativnih i drugih ITC rešenja i usluga najviših preformansi i kvaliteta, zasnovanih na vodećim svetskim tehnologijama i standardima.

Nudimo:

 • jednostavnije, brže, efikasnije, i tačnije poslovno rešenje,
 • softversko rešenje za probleme korisnika,
 • obuka i konsultacije u vezi sa našim softverskim rešenjima,
 • laka manipulacija velikog broja podataka,
 • stalna podrška u radu korisnika.

Za sve ove godine koliko postojimo stekli smo veliki broj korisnika, kako u Nišu, tako i širom zemlje, gde je naše ime postalo simbol kvaliteta, pouzdanosti i sigurnosti. Zahvaljujući kvalitetu i visokim performansama naših proizvoda sve više organizacija i ustanova, sa širokim spektrom delatnosti, se opredeljuje za korišćenje naših usluga i rešenja sa ciljem povećanja efikasnosti poslovanja. Trenutno, naša rešenja koristi približno 300 privrednih subjekata. Neki od njih su: Parking servis iz Niša, Gerontološki centar i mnogi drugi.

Danas  na tržišču ima veliki broj različitih aplikacija za različite namene. Naše aplikacije su prilagodljive svakom korisniku ponaosob, jer vodimo računa o potrebama istih. Stoga, u zavisnosti od želje korisnika, stvaramo aplikacije kako bi olakšali njihov rad. Primer takvoj saradnji je Gerontološki centar, kome smo omogućili sigurnost i kvalitet u obradi podataka i šampi istih.


Osobine:

 • O.S.: (Windows XP,Vista,Windows 7)
 • Microsoft SQL server
 • Podaci na serveru - Moguc pristup sistemu sa udaljenih lokacija na internetu
 • Garancija 12 meseci

Slični proizvodi: