Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Windows Server 2008 SBS


Windows SB Server 2008 predstavlja sve u jednom. To je rešenje dizajnirano da pomogne korisniku u čuvanju podataka na sigurnom, kao i kvalitetniji i produktivniji rad preduzeća.
Prednosti:
  • Kvalitetniji i produktivniji rad preduzeća
  • Lak i brz pristup svim fajlovima sa bilo koje lokacije
  • Po potrebi korisnika, SBS ima mogućnost proširenja
  • Kompitabilnost programa
Windows SB Server 2008 predstavlja sve u jednom. To je rešenje dizajnirano da pomogne korisniku u čuvanju podataka na sigurnom, kao i kvalitetniji i produktivniji rad preduzeća.

Windows Small Business Server je dostupan u dve verzije, i to kao: Standard Edition i Premium Edition. Oba izdanja su bazirana na istoj bazi Windows Server-a i podržavaju Microsoft Exchange mail server, Internet Information Services (IIS) web server, Windows SharePoint Services for collaboration, Microsoft Office Outlook 2003 email client....

Ovaj Windows server je pogodan za mala preduzeća i kao takav sadrži aplikacije koje su integrisane u operativnom sistemu. Štiti poslovne informacije od gubitka pravljenjem rezervnih kopija podataka na mreži i omogućava korisniku povraćaj slučajno izbrisanih fajlova. Program je kreiran tako da daje pristup poslovnim kontaktima, kalendarima, e-mail porukama, datotekama i drugim važnim fajlovima sa bilo koje lokacije u svakom trenutku. Produktivnost programa omogućuje korisniku korišćenje istog, bilo da je u kancelariji ili van nje (negde na putu).


Slični proizvodi: