Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Windows Vista


Windows Vista je operativni sistem koji je razvio Microsoft za upotrebu na personalnim računarima.
Prednosti:
  • Pregledniji interfejs
  • Poseduje daleko veci broj zaštitnih mehanizama i sigurnosnih tehnologija od predhodnih verzija
Windows Vista je operativni sistem koji je razvio Microsoft za upotrebu na personalnim računarima.

 Postoje šest verzije ovog operativnog sistema, a to su:

  • Windows Vista za početnike (Starter),
  • Windows Vista, osnovno kućno izdanje (Home Basic),
  • Windows Vista, pojačano kućno izdanje (Home Premium),
  • Windows Vista, poslovno izdanje (Business),
  • Windows Vista, preduzetničko izdanje (Enterprise),
  • Windows Vista, najjače izdanje (Ultimate).

Potpuno novi grafički interfejs, po imenu "Aero", je daleko pregledniji i ima bolji vizuelni doživljaj od interfejsa ranijih verzija windows-a. Takođe je i sigurnost na veoma zavidnom nivou, jer poseduje daleko veći broj zaštitnih mehanizama i sigurnosnih tehnologija od predhodnih verzija. Nove mere zaštite obezbeđuju veću privatnost i sigurnost podataka dok je računar, npr. povezan na Internetu, ili dok razmenjuje datoteke putem lokalnih mreža. Panel na desnoj strani radne površine omogućuje korisniku da dodaje razne funkcije operativnom sistemu, kako bi radno okruženje prilagodio svojim specifičnim potrebama. Na primer, može se dodati sat, pregledati sadržaj multimedijalnih poruka, pa čak i čitati vremenska prognoza ili vesti.


Slični proizvodi: