Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Microsoft Office 2007


Microsoft Office je softverski paket namenjen kancelarijskom poslovanju.
Prednosti:
 • Novi format dokumenata, baziranim na XMLu (docx, xlsx)
 • Povećanje produktivnosti pojedinca i uticaj na poslovne ishode
 • Pojednostavljen zajednički rad bez obzira na vreme i mesto
 • Proširen i poboljšan uvid u poslovanje
Microsoft Office je softverski paket namenjen kancelarijskom poslovanju.

Sistem Microsoft Office 2007 je kompletan skup softvera za stone računare i servere koji može da vam pomogne da unapredite način na koji vi i vaši saradnici obavljate posao. Ovo najnovije izdanje nudi značajne nove mogućnosti za povećanje lične produktivnosti, pojednostavljivanje zajedničkog rada, unapređivanje procesa i upravljanja sadržajem preduzeća i poboljšanje kvaliteta uvida u poslovanje svoje organizacije.

Osnovni paket sadrži sledeće aplikacije:

 • Microsoft Access - za rad sa bazama podataka,
 • Microsoft Excel - za tabelarne proračune, uglavnom služi za rešavanje problema matematičkog tipa (troškovi, računi). Računa uz pomoć tablica koje mogu sadržavat veliki broj polja,
 • Microsoft Groove - pogodan za timski rad, čak iako su članovi tima u različitim organizacijama,
 • Microsoft InfoPath - dizajn okruženje za rad sa obrascima, kreiranje i modifikovanje šablona obrazaca,
 • Microsoft OneNote - je digitalna sveska, u kojoj je moguće sakupiti sve informacije više korisnika. Omogućuje lakšu i bržu pretragu potrebnih podataka,
 • Microsoft Outlook - za razmenu elektronske pošte, planiranju i pregledu obaveza pomoću kalendara, radu s adresarom i kontaktima,
 • Microsoft PowerPoint - za izradu i prikazivanje poslovnih prezentacija, koristi se kao pomoćno sredstvo u predavanjima i predstavljanjima nekih problema, proizvoda, usluga....,
 • Microsoft Publisher - za pravljenje, prilagođavanje ideljenje marketing publikacija i materijala. Koristan za samostalno kreiranje brendova, upravljanje listama klijenata i praćenje marketinške kampanje,
 • Microsoft Word - za obradu teksta, omogućuje pisanje i oblikovanje teksta, oblikovanje stila i veličine fonta, dodavanje tablica, slika, grafikona i ostalih dokumenata iz drugih Office programa.

 


Osobine:

 • Microsoft Windows XP with Service Pack 2, Windows Server 2003 with SP1
 • Windows Vista
 • Windows 7

Slični proizvodi: