Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Kaspersky File Server


Kaspersky Anti-Virus for File Server štiti računar od udara i napada raznih virusa, trojanaca, crva, spamova i drugih, u toku rada nad programima iz palete Microsoft Windows.
Prednosti:
  • Pouzdano štiti od zaraženih fajlova koji se mogu deliti između korisnika preko stanice na serveru
  • Skenira i uklanja sve fajlove koji su zaraženi ili predstavljaju pretnju po korisnika
  • Pravi backup fajlova pre provere i brisanja istih
Kaspersky Anti-Virus for File Server štiti računar od udara i napada raznih virusa, trojanaca, crva, spamova i drugih, u toku rada nad programima iz palete Microsoft Windows.

Anti-virusna zaštita uskladištenih podataka je neophodna radi zaštite korisnika i neophodnog eleminisanja potencijalne opasnosti od virusa. Tako, pored zažtite fajlova na serveru, anti-virus štiti korisnika pravljenjem backup, kopije fajlova.

Kaspersky anti-virus for File Server korisniku obezbeđuje zaštitu svih podataka na serveru, preventivu od upada virusa ili zaraženih fajlova, omogućava upravljanje na daljinu (pogodan je za laptop računare), vrši backup fajlova, formira poseban fajl za zaražene podatke, izveštava korisnika o svakoj promeni ili sumnjivom fajlu, automatski vrši ažuriranje baze podataka.

Komponente:
  • Kaspersky Anti-Virus for Windows Server - štiti podatke na serveru od virusom inficiranih dolaznih fajlova. Nudi odgovarajuće rešenje za sve korisnike koji imaju server opterećen primanjem i slanjem podataka.
  • Kaspersky Anti-Virus for Linux File Server - dizajniran je tako da dvojako štiti datoteke na serveru. Prvi modul je u pristupu zaštite, on je integrisan sa operativnim sistemom i proverava datoteke čime se obezbeđuje zaštita u realnom vremenu. Drugi modul, na zahtev korisnika, skenira fajl-sistem, uklanja i raspoređuje datoteke ili po datom rasporedu ili po zahtevu.
  • Kaspersky Anti-Virus for Novell Netware - razvijen je specijalno za pružanje antivirusne zaštite za datoteke koje se izradjuju isključivo u Novell mrežnom sistemu.
  • Kaspersky Anti-Virus for Samba Server - je dizajniran da zaštiti skladištenje datoteka i fajlova na području Samba servera, koji se ponasaju kao Windows fajlovi pod Linux operativnim sistemom. Ovaj antivirus je tako integrisan da ne zahteva Samba server niti neki deo operativnog sistema da bi bio kompajliran.

Osobine:

  • O.S.: (Windows XP SP 2,Vista,Windows 7)

Slični proizvodi: