Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Kaspersky Anti-Virus


Autoratizovani smo distributeri Kaspersky Anti-Virus palete programa firme Kaspersky Lab koja je jedana od vodećih svetskih firmi u tehnologiji zaštite podataka.
Prednosti:
  • Ima mogućnost lociranja i stopiranja virusa, crva, spamova...
  • Štiti od neželjenih, sumnjivih programa
  • Omogućuje bezbedan rad računara
Autoratizovani smo distributeri Kaspersky Anti-Virus palete programa firme Kaspersky Lab koja je jedana od vodećih svetskih firmi u tehnologiji zaštite podataka.

Kaspersky Anti-Virus predstavlja sveži pristup zaštiti podataka. Glavna osobina programa je da kombinuje i značajno poboljšava postojeće osobine svih proizvoda u jedno sigurnosno rešenje. Kaspersky Anti-Virus pruža zaštitu i od poznatih i od nepoznatih virusa. Proaktivna zaštita je glavna prednost programa. Bazirana je na analizi ponašanja aplikacija koje su instalirane na vašem računaru. Nadgleda promene u registru, prati ih i bori se protiv skrivenih virusa. Komponenta koristi heuristički analizator koji može otkriti razne tipove virusa, crva, spamova....

Tehnologija zaštite fajlova je poboljšana: može se smanjiti opterećenje i povećati brzina skeniranja. Proces skeniranja radi u pozadini dok korisnik radi na računaru. Za skeniranje je potrebno određeno vreme, ali korisnik može nesmetasno nastaviti korišćenje računara. Ako neka operacija zahteva stopiranje ili pauziranje skeniranja, isto će biti pauzirano do završetka te operacije, zatim će se nastaviti u tački gde je stalo. Kritičnim područjima računara, čija zaraženost može rezultirati ozbiljnim posledicama, skeniranje se može vršiti svaki dan. Zaštita e-pošte od virusa značajno je poboljšana. Program skenira poštu poslatu i primljenu putem sljedećih protokola: IMAP, SMTP, POP3, NNTP, MAPI, HTTP.

Funkcije obavještavanja, korisnik sam bira. One mogu biti: e- pošta, zvučna upozorenja, skočne poruke. Moguće je skeniranje podataka koji se prenose putem sigurnih SSL veza. Anti-virus sadrži samoobrambene osobine, tačnije zaštitu od udaljene administracije, hakera i neovlaštenih korisnika. A takođe koristi i tehnologiju za uklanjanje virusnog koda iz registra.


Osobine:

  • O.S.: (Windows XP SP 2 or higher, XP Professional x64 Edition,Windows Vista, Windows 7)

Slični proizvodi: